Travelers’ Century Club

Travelers’ Century Club (TCC) z Sanata Monika w USA, zrzesza podróżników z całego świata.
Zostałem przyjęty do tego grona i jestem drugim Polakiem, który należy do TCC.
Jedynym warunkiem który trzeba spełnić aby zostać przyjętym do tej organizacji jest odwiedzenie minimum 100 państw!
Klub istnieje ponad 60 lat, a mottem dla ludzi podróżujących ma być; “World Travel … to paszport do pokoju przez zrozumienie”

Grzegorz Simon

105 państw odwiedzonych, członkostwo potwierdzone certyfikatem, a to nie koniec!