Kolejny, trzeci już paszport który podlega wymianie.

To mój trzeci paszport, który z powodu braku miejsca na wizy i pieczątki ulegnie wymianie na 5 lat przed upływem daty jego ważności.
Wniosek na kolejny, czwarty już paszport złożony. Liczba odwiedzonych państw 118.