Syberia – Swobodny

Wyprawa z przyjaciółmi do dalekiej Rosji i jeszcze dalszych Chin.